Uppkoppling fungerar ej

1.     Börja med att dra ur strömförsörjning till samtliga boxar. (mediaomvandlaren den första boxen där fiber går in, router som är ansluten till mediaomvandlaren med nätverkskabel, tv-box som är ansluten till router med nätverkskabel)

2.     Starta upp mediaomvandlaren genom att ansluta den till elnätet.

3.     Starta upp routern genom att ansluta den till elnätet. Vänta ca 10 minuter.

4.     Starta upp TV-boxen genom att ansluta den till elnätet.

5.     Om det trots detta inte fungerar så kontakta Telia på 020-202070 för att få hjälp med support.