STYRELSE.

Andreas Nilsson ordförande

Ingrid Johansson kassör

David Bjelke vice ordförande

Jenny Gustafsson

Rune Fridén

Carl-Henrik Uvesten

Anders Norrlander

Anders Arvidsson

Lennart Fransson


Suppleanter

Niklas Jardstedt
Mattias Andersson

Mikael Bjerknes