INFORMATION 2020-10-25

Medlemmar kallas till extra föreningsstämma den 15 november kl 15:00. Anmälan krävs och info skickas till alla medlemmar.
Se kallelse till höger.


INFORMATION 2020-09-30

Vår fiberanslutning kommer att brytas för ett planerat underhållsavbrott under natten 6:e till 7:e oktober mellan 0:00-04:00.

Från 04:00 den 7:e oktober ska nätet fungera som vanligt.


INFORMATION 2020-05-27

Årsstämma flyttad till den 16/4 kl 18:30 i Södra Lundby bygdegårdINFORMATION 2020-03-27

Styrelsen har vid möte den 26/3 beslutat att genomföra årsstämma den 16/4 kl 18:00 i Södra Lundby bygdegård (ladda ned pdf på denna sida eller klicka på sidan "Årsstämma 2020"). Efter noga övervägande så beslutades att genomföra årsstämman trots den pågående coronaepidemin. Om läget förändras så kan ett nytt beslut komma med kort varsel att ställa in årsstämman och flytta den till ett senare tillfälle.

Föreningen har kontakta alla de fastighetsägare, som finns inom föreningens verksamhetsområde och som inte tidigare är medlemmar, om vilket intresse som finns att ansluta sig nu. Av 108 som tillfrågats så har 17 anmält intresse. Styrelsen kan konstatera att det är för få intresserade för att starta upp ett projekt och ansöka om bidrag. Detta eftersom kostnaden trots bidrag blir minst lika stor som för en nyanslutning utan bidrag. Orsaken till detta är att bidragsreglerna är sådana att föreningen måste förstärka fibernätet för att i framtiden till en rimlig kostnad kunna ansluta alla 108 som nu inte är med i föreningen.

De problem som en del av våra medlemmar har med de nya routrarna har vid ett flertal tillfälle tagits upp med Telia. För att få Telia att ta sitt ansvar är det viktigt att de som har problem tar upp detta med Telia Support. Ring 020 202070 och påtala problemet. Det är bara genom att alla framför sina problem till Telia som vi kan få en lösning.

Telia har lovat en viss kompensation för problemet med de nya routrarna. Vi återkommer om detta på årsstämman.

Styrelsen--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMATION 2019-12-23

Telia har meddelat att en ny programvara till routern kommer att läggas ut i denna veckan. Den nya programvaran kräver en omstart av router. Det gör du genom att bryta strömmen till router under 30 sekunder och sedan ansluta den igen. Om router trots detta inte laddar upp den nya programvaran så gör en reset. Reset gör du genom att trycka med ett vasst föremål i det hål som finns ovanför elanslutningen på routerns baksida och hålla inne den i ca 5 sekunder. Om det fortfarande är problem så kontakta Telia Kundtjänst på tfn 020-202070 OBS nytt nummer. På detta nummer finns tekniskt kunnig personal som kan hjälpa er.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMATION 2019-12-08

Det nya modem som alla medlemmar har fått i.o.m nytt avtal med Telia har för en del abonnenter inte fungerat enligt specifikation. Det är Wifi som kan strula och koppla ifrån. Telia jobbar på ärendet och kommunicerar med vår och andra föreningar för att hitta en lösning. Antagligen är det ett fel på mjukvaran. Mjukvaran kommer att skickas ut automatiskt när den finns tillgänglig.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMATION 2018-05-28

Föreningen kan enligt avtal med Telia koppla in och koppla ur abonnenter vid två till fälle per år ( februari och augusti ) utan kostnad. Kostnaden blir annars ca 5500 kr per in respektive urkoppling. Om någon önskar att bli uppkopplad eller urkopplad i augusti 2018 så måste vi ha den informationen från er senast 2018-07-15.

 

Styrelsen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMATION 2017-12-09

Enligt vårt avtal med Telia så kan nya abonnenter kopplas upp vid två tillfälle per år (februari och augusti) utan kostnad för abonnenten. Vid uppkopplingar vid andra tillfälle är kostnaden ca 5500 kronor per uppkoppling. Om någon skulle vilja det så kan även abonnent kopplas ner vid dessa två tillfälle utan kostnad.

 

För att vi ska kunna lämna beställning till Telia i god tid före februari så vill styrelsen få in ansökan om upp eller nedkoppling senast 2018-01-10.

 

Styrelsen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMATION 2017-06-15

Vid föreningens årsstämma 2017 beslutades att medlemsavgiften ska vara oförändrad 50 kronor och att serviceavgiften ska vara 250 kronor inklusive moms. Dessa avgifter kommer att tas ut i samband med att fakturorna i juli sändes ut. Stämman beslutade också att ta ut en faktureringsavgift på 11 kronor inklusive moms per månad.

För de som önskar koppla upp tjänster (TV, Telefoni och Data) eller koppla ned tjänster ska anmäla detta till föreningen senast 2017-07-15. Detta för att i vårt avtal med Telia så kan föreningen utan kostnad koppla upp och ned anslutningar två gånger per år utan kostnad. Dessa två tillfällen är augusti och februari. Om upp- eller nedkoppling ska göras vid annat tillfälle tar Telia ut en avgift på ca 5 500 kronor.

Styrelsen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telia kommer den 30:e september 2017 att stänga ner kopparnätet i delar av vårt område.

Södra Lundby, Faleberg, Längjum, Västerbitterna mm.

Se Telias hemsida för mer info.

https://www.telia.se/privat/om/framtidensnatKallelse årsstämma 2020.pdf