Föreningsstämma 2021

KALLELSE

FÖRENINGSSTÄMMA 2021

Styrelsen i

Vedums Östra Fiber ekonomisk förening,

org.nr 769622-8381,

kallar härmed till föreningsstämma

Tid: Söndag den 25 april kl 15.00

Plats: Teams

Alla medlemmar hälsas välkomna men anmälan krävs!

Anmälan sker till andreas.nilsson@zentor.se eller SMS till NOLL-SJU-NOLL 6906995