Vedums Östra Fiber

FIBER TILL DIG PÅ LANDSBYGDEN

VEDUMS ÖSTRA FIBER EKONOMISK FÖRENING

Vedums Östra Fiber ekonomisk förening bildades våren 2011. Målet var att i samarbete med Vara Kommun ge landsbygden runt Österbitterna, Södra Lundby samt Larv möjlighet till en snabb och framtidssäker anslutning till internet, TV och telefoni.

Byggnationen av föreningens fibernät påbörjades sensommaren 2012 under de kommande månaderna grävdes nästan 15 mil slang ner. Detta resulterade i att föreningens då ca 200 medlemar sommaren 2013 kunde börja använda sin fiberanslutning.

 

Föreningen samarbetar idag med ytterligare 5 stycken liknande fiberföreningar samt Vara Kommun för att kunna erbjuda så fördelaktiga och kostnadseffektiva lösningar som möjligt för t.ex. tjänstutbud och serviceorganisation.

 

Idag har föreningen ca 215 medlemmar och alla som har en fastighet på landsbygden inom föreningens verksamhetsområde är välkomna som medlemmar.