INFORMATION 2018-05-28

Föreningen kan enligt avtal med Telia koppla in och koppla ur abonnenter vid två till fälle per år ( februari och augusti ) utan kostnad. Kostnaden blir annars ca 5500 kr per in respektive urkoppling. Om någon önskar att bli uppkopplad eller urkopplad i augusti 2018 så måste vi ha den informationen från er senast 2018-07-15.

 

Styrelsen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMATION 2017-12-09

Enligt vårt avtal med Telia så kan nya abonnenter kopplas upp vid två tillfälle per år (februari och augusti) utan kostnad för abonnenten. Vid uppkopplingar vid andra tillfälle är kostnaden ca 5500 kronor per uppkoppling. Om någon skulle vilja det så kan även abonnent kopplas ner vid dessa två tillfälle utan kostnad.

 

För att vi ska kunna lämna beställning till Telia i god tid före februari så vill styrelsen få in ansökan om upp eller nedkoppling senast 2018-01-10.

 

Styrelsen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMATION 2017-06-15

Vid föreningens årsstämma 2017 beslutades att medlemsavgiften ska vara oförändrad 50 kronor och att serviceavgiften ska vara 250 kronor inklusive moms. Dessa avgifter kommer att tas ut i samband med att fakturorna i juli sändes ut. Stämman beslutade också att ta ut en faktureringsavgift på 11 kronor inklusive moms per månad.

För de som önskar koppla upp tjänster (TV, Telefoni och Data) eller koppla ned tjänster ska anmäla detta till föreningen senast 2017-07-15. Detta för att i vårt avtal med Telia så kan föreningen utan kostnad koppla upp och ned anslutningar två gånger per år utan kostnad. Dessa två tillfällen är augusti och februari. Om upp- eller nedkoppling ska göras vid annat tillfälle tar Telia ut en avgift på ca 5 500 kronor.

Styrelsen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telia kommer den 30:e september 2017 att stänga ner kopparnätet i delar av vårt område.

Södra Lundby, Faleberg, Längjum, Västerbitterna mm.

Se Telias hemsida för mer info.

https://www.telia.se/privat/om/framtidensnat